Koppla på ett släp

Titta på filmen eller följ beskrivningen om att koppla på släpet steg för steg:

Backa till och placera dragbilen med dragkroken precis under kulhandsken. Lossa spärren på kulhandsken och lyft handtaget samtidigt som du börjar veva på stödhjulet. Sänk ner kulhandsken över dragkulan. När släpet har sänkt sig över dragkroken och stödhjulet inte längre stödjer – vilket kännetecknas av att det inte längre går att veva – är det dags att dra upp stödhjulet. Kontrollera noga att kulhandsken har ordentligt tag om dragkroken! Spärra stödhjulet med sprinten – unik för Ifor Williams släpvagnar – innan du drar upp stödhjulet hela vägen upp mellan dragbalkarna. Hjulet ska peka bakåt.

Dags för katastrofvajern som ska fästas i öglan på dragkroken – viktigt! Och om bilens dragfäste saknar ögla ska katastrofvajern surras runt dragkroken och fästas i sig självt. Dra åt öglan så att den kniper tätt runt dragkroken. Därefter kopplar du stickkontakten för el för att slutligen – när allt är fastsatt och säkrat – lossa på parkeringsbroms som ska hela vägen ner! En inte alltför ovanlig manöver är att känna med egen kraft (och om ryggen tål det!) om släpet sitter ordentligt i dragfordonet.